Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

AKTUALITY

armis
Strategická príručka pre konvergenciu IT/OT

Predstavujeme Armis IT/OT Convergence Playbook; komplexného sprievodcu bezpečnosťou OT. Príručka sa zaoberá výzvami, hrozbami a príležitosťami,
ktorým čelia prostredie OT a ICS, a predstaví riešenia, ktoré potrebujete na zaistenie bezpečnosti vášho podniku.