Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

AKTUALITY

NIS_2022
Odborný vzdelávací kongres NIS 2022

Boli sme súčasťou 26.ročníka odborného vzdelávacieho kongresu NIS (www.kongresnis.sk), ktorý sa venuje problematike nemocničných informačných systémov a oblastiam, ktoré s NIS úzko súvisia.