Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

BEZPEČNOSŤ

Kybernetickú bezpečnosť chápeme ako multi-líniové obranné prvky v sieti zákazníka

BEZPEČNOSTNÝ AUDIT

 • Bezpečnostný audit infraštruktúry
 • Audit bezpečnostných politík a práce s dátami v organizácii
 • GDPR – Rozdielová analýza

MANAŽMENT BEZPEČNÉHO PRÍSTUPU

 • Prvky ochrany perimetra infraštruktúry organizácie
 • IDS/IPS
 • Ochrana pred malware a DoS útokmi
 • Vynucovanie bezpečnostnej politiky prístupov

KONTROLA A OCHRANA DÁTOVÉHO OBSAHU

 • Ochrana pred zneužitím, odcudzením, alebo iným nevhodným nakladaním s dátami organizácie (Data Loss Prevention)
 • Bezpečnosť mailovej a webovej komunikácie
 • Pokročilá bezpečnostná politika práce s databázami

OCHRANA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ

 • AppWall
 • Anti DDoS

SIEŤOVÁ BEHAVIORÁLNA ANALÝZA

 • Riešenia detegujúce neobvyklé aktivity v systémoch infraštruktúry
 • User & Entity Behavior Analytics (UEBA)
 • Riešenia pre monitoring a detekciu sieťových anomálií

POŽIADAJTE O KONZULTÁCIU