Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

Odborný vzdelávací kongres NIS 2022

NIS_2022

Boli sme súčasťou 26.ročníka odborného vzdelávacieho kongresu NIS (www.kongresnis.sk), ktorý sa venuje problematike nemocničných informačných systémov a oblastiam, ktoré s NIS úzko súvisia.

Priniesli sme tému „Ochrana medicínskych informačných aktív„, kde sme predstavili možnosti aktívneho monitoringu medicínskych IT aktív pomocou technológie Forescout.

Web: kongresnis.sk