Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

SentinelOne oznámil novú integráciu so spoločnosťou Armis

sentinelone

Viditeľnosť je pre bezpečnostné a prevádzkové tímy zásadná, ale s rastúcou zložitosťou sietí je udržanie viditeľnosti a obmedzenie priestoru pre útoky stále náročnejšie.

Prostredia IoT a OT predstavujú jedinečnú zložitosť, ktorá obmedzuje viditeľnosť a kontrolu prostriedkov, najmä v zdravotníctve, výrobe a kritickej infraštruktúre. Tieto rôznorodé prostredia prinášajú nové riziká ransomwaru a malwaru v kontexte dnešného vyvíjajúceho sa prostredia hrozieb. Spolupráca SentinelOne a Armis pomáha chrániť organizácie pred modernými hrozbami a poskytuje jednotnú a bezkonkurenčnú viditeľnosť naprieč koncovými bodmi, cloudom, mobilnými zariadeniami, zariadeniami IoT, OT a ďalšími.

Viac informácií nájdete na: sentinelone.com