Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

SIEŤOVÁ (IT) INFRAŠTRUKTÚRA

PASÍVNA (IT) INFRAŠTRUKTÚRA

Projektujeme a implementujeme štruktúrované kabelážne systémy, ktoré sú schopné splniť prenosové potreby súčasných aj perspektívnych komunikačných prostredí.

SLABOPRÚDOVÉ OBJEKTOVÉ TECHNOLÓGIE

Projektujeme a implementujeme technologické vybavenie budov a areálov pre kontrolu riadenia vstupu osôb, signalizáciu požiaru, kamerový dohľad, integráciu technológií miestností (osvetlenie, ozvučenie, zobrazovanie).

WiFi

Navrhujeme a implementujeme bezdrôtové komunikačné siete pre podporu mobilnej komunikácie osôb a strojov, ich lokalizáciu v priestore a vytváranie štatistík využívania.

AKTÍVNA (IT) INFRAŠTRUKTÚRA

Navrhujeme, implementujeme a dohľadujeme aktívnu IT s využitím špičkového know-how našich systémových inžinierov a riešení od najrenomovanejších výrobcov.

POŽIADAJTE O KONZULTÁCIU