Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

SMART RIEŠENIA

INTELIGENTNÉ PARKOVANIE

Inteligentné riešenie parkovania a monitorovania parkovacích miest pre mestá a obce, jednoduché parkovanie pre občanov.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Riešenie na inteligentné riadenie odpadového hospodárstva pre mestá a podniky, nákladovo efektívne riadenie životného cyklu odpadu a zlepšenie životného prostredia a blahobytu ľudí.

LOKALIZÁCIA V REÁLNOM ČASE

Systém lokalizácie v reálnom čase (RTLS) a zisťovania presnej pozície vysokozdvižných vozíkov, vozidiel a iných zariadení v priestore podniku.

POŽIADAJTE O KONZULTÁCIU