Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

Report Recorded Future: WhisperGate malware poškodzuje počítače na Ukrajine

recorded_future

WhisperGate je nová rodina malwaru, ktorá sa používa v rámci prebiehajúcej operácie zameranej na rôzne odvetvia na Ukrajine, vrátane vládnych, neziskových a informačno-technologických organizácií. Tento malware je trojstupňový stierač hlavného spúšťacieho záznamu (MBR) určený na zničenie MBR obete a poškodenie súborov na pripojených úložných zariadeniach.

Ako WhisperGate funguje nájdete tu: recordedfuture.com