Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

Perfektné skóre pre SonicWall Capture ATP po 6. v rade

sonicwall

Počas 35 dní komplexného a nepretržitého hodnotenia bol SonicWall Capture ATP podrobený celkom 1 060 testom, ktoré zahŕňali 448 škodlivých vzoriek – 203 z nich bolo mladšie ako tri hodiny.

Nielenže Capture ATP identifikoval všetky tieto škodlivé vzorky, ale mal aj najnižšiu mieru falošne pozitívnych výsledkov zo všetkých dodávateľov. Capture ATP využíva patentovanú technológiu RTDMI™ (Real-Time Deep Memory Inspection), ktorá zachytí viac malwaru rýchlejšie ako tradičné metódy sandboxov, a to s menším počtom falošných pozitív.

Viac informácií nájdete na: sonicwall.com