Robotnícka 1E, 036 01 Martin, Slovakia

Konferencia 3. apríla 2019 v Bratislave

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti po uskutočnení prvej konferencie na tému zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti pripravuje svoju druhú konferenciu, ktorá bude zameraná na prípadové štúdie v technologickej oblasti, ktoré majú pomôcť pri zavádzaní súladu so zákonom a príslušnými vykonávacími vyhláškami.

Konferencia sa uskutoční 3. apríla v Bratislave. Na konferencii vystúpia rečníci, ktorí budú prezentovať najmodernejšie technológie v oblasti bezpečností sietí (NTA), priemyselnej bezpečnosti (ICS/SCADA), monitoringu (SIEM), správe privilegovaných užívateľov (PIM/PAM), ochrany koncových zariadení a šifrovania.

Prezentácie a možnosť oboznámiť sa s najmodernejšími produktami je zameraná na prevádzkovateľov základnej a digitálnej služby. Pre týchto prevádzkovateľov je možnosť zúčastniť sa konferencie bezplatná (dva vstupy na jedného prevádzkovateľa). Možnosť vypočuť si prezentácie budú mať aj ostatní, ktorí nie sú prevádzkovateľmi základnej alebo digitálnej služby za poplatok 99€ na osobu.

Zdroj: Cluster Kybernetickej Bezpečnosti